Konferencja podsumowująca projekt bezpłatnego internetu

W dniu 11 września 2013 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt: „Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - etap I”, zrealizowany z udziałem środków Unii Europejskiej, w ramach Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
Zaproszeni goście przybyli do  Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce. Ta lokalizacja nie była przypadkowa, gdyż właśnie w MOK-u znajduje się serwerownia i nowoczesne Telecentrum, które są „sercem” wybudowanej w ramach projektu infrastruktury teleinformatycznej.
 
Obecny na konferencji, Pan Krzysztof Grzegorz Strzałkowski – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego oraz przedstawiciel Wykonawcy Pan Robert Pernak – Prezes Zarządu firmy Q4Net z Wrocławia bardzo pozytywnie wypowiedzieli się na temat przedsięwzięcia.
 
Koordynator projektu, Pan Dariusz Górecki z firmy KonSalTech z Ząbek, przedstawił historię, cele oraz szczegóły dotyczące realizacji projektu. W konferencji uczestniczyli także: Pan Piotr Uściński Starosta Wołomiński, Burmistrzowie i Wójtowie gmin Powiatu Wołomińskiego, przedstawiciele mediów oraz pracownicy Urzędu Miasta Kobyłka, stanowiący zespół realizujący projekt. Podczas spotkania przestawiono też między innymi rozmieszczenie na terenie miasta oraz mapy zasięgu Hot-Spotów, dzięki którym już można skorzystać z darmowego bezprzewodowego Internetu. Zaproszeni goście mieli również możliwość obejrzenia Telecentrum oraz profesjonalnej serwerowni.  
 
CELEM PROJEKTU BYŁO:
 • Zapewnienie bezpiecznego, szerokopasmowego dostępu do sieci Internet dla jednostek administracji publicznej na terenie Gminy Kobyłka, w tym dla szkół, biblioteki, Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Połączenie bezpieczną siecią wewnętrzną VPN siedziby Urzędu Miasta z wybranymi jednostkami podległymi.
 • Świadczenie bezpłatnych usług głosowych (telefonii VoIP) na własne potrzeby w obrębie jednostek samorządu publicznego i jednostek podległych.
 • Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców oraz optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek.
 • Przygotowanie infrastruktury dla rozwoju elektronicznej administracji w samorządach Mazowsza realizowanego w ramach projektów kluczowych województwa mazowieckiego. 
 • Częściowe wykorzystanie sieci miejskiej do świadczenia usług bezpłatnego otwartego dostępu do Internetu dla społeczeństwa na zasadzie „Internetu socjalnego”.

Wszystkie założone cele zostały zrealizowane. Dzięki projektowi osiągnięte zostały korzyści dla administracji samorządowej oraz mieszkańców miasta.

 

KORZYŚCI DLA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

 • System telefonii VoIP w urzędach:  nowoczesny system telefoniczny zastępujący tradycyjne centrale telefoniczne – łatwość rozbudowy;  redukcja kosztów telekomunikacji;
 • System telefonii VoIP w urzędach:  nowoczesny system telefoniczny zastępujący tradycyjne centrale telefoniczne – łatwość rozbudowy;  redukcja kosztów telekomunikacji;
 • Centrum Zarządzania Siecią -  nowoczesna, profesjonalna, bezpieczna i w pełni wyposażona serwerownia Urzędu Miasta.

 

KORZYŚCI DLA MIESZKAŃCÓW

 • Telecentrum – ogólnodostępna, klimatyzowana sala multimedialna zlokalizowana w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i wyposażona w: 6 stanowisk komputerowych podłączonych do stałego, szybkiego łącza do Internetu, sprzęt biurowy taki jak: telefon, telefax, drukarki laserowe i atramentowe formatu A3/A4 , kserokopiarka, skaner, aparat cyfrowy, itp., oprogramowanie biurowe, graficzne oraz multimedialne, projektor multimedialny z nagłośnieniem oraz ekran do prezentacji, obsługę osobową do pomocy dla osób nie potrafiących korzystać z komputerów lub Internetu
 • Infomaty – 4 publiczne punkty dostępu do Internetu oraz usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, zlokalizowane w:
  - Budynek Urzędu Miasta – ul. Wołomińska 1
  - Budynek Zespołu Szkół nr 2 – ul. Elizy Orzeszkowej 3/5
  - Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Al. Jana Pawła II 22
  - Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej – ul. Żymirskiego 2 (od strony ZOZ)

 

Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez pozyskania środków Unii Europiejskiej. Wartość całego projektu wyniosła 4 177 183,95 zł, wysokość dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych: 3 519 548,21 zł