Laureaci dwóch konkursów ZSP nr 2 w Kobyłce nagrodzeni

  • 19 czerwca 2019

Wczoraj w Urzędzie Miasta Kobyłka odbyło się wręczenie nagród uczestnikom dwóch konkursów, które miały miejsce w tym roku szkolnym w Zespole Szkół nr 2 - V Gminnego Konkursu Reportażu oraz XV edycji Konkursu Ortograficznego „Zostań Mistrzem Ortografii”. Oba konkursy przebiegały pod patronatem Burmistrz Miasta Kobyłka Edyty Zbieć.

V Gminny Konkursu Reportażu związany był z realizacją zadań Koncepcji  i Programu Rozwoju Zespołu Szkół Publicznych  nr 2 w Kobyłce – priorytet: Rozwój każdego człowieka- Mogę odnieść sukces. Organizatorzy mieli na celu  rozwijanie zainteresowań dziennikarskich wśród młodzieży, pobudzanie twórczego myślenia i doskonalenie warsztatu pisarskiego. W konkursie wzięli  udział uczniowie VII klas szkoły podstawowej i klas II-III szkół gimnazjalnych z Kobyłki. Konkurs odbywał się w dwóch etapach: szkolnym  i gminnym. Wpłynęło 14 prac w kategorii fotoreportaż oraz ,15 prac w kategorii reportaż.

Laureaci w kategorii reportaż:

1 miejsce - Karolina Ciereszko

2 miejsce - Wiktoria Lewandowska

3 miejsce - Alicia Sahelices- Andrzejczyk 

Laureaci w kategorii fotoreportaż:

1 miejsce - Wiktoria Lewandowska

2 miejsce - Oliver Smith    

3 miejsce - Maksymilian Gawarecki

Z kolei Konkurs Ortograficzny „Zostań Mistrzem Ortografii” dążył do uwrażliwienia uczniów na piękno języka polskiego, kształtowania umiejętności poprawnego pisania pod względem ortograficznym oraz integrowanie nauczycieli i uczniów ze szkół naszego miasta. W konkursie uczestniczyli bowiem uczniowie ze szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w Kobyłce.

Laureaci:

  • Kategoria wiekowa klasy III SP - tytuł Mistrza Ortografii otrzymał Miłosz Wawrzynów, uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3
  • Klasy IV–VI - Mistrzami zostali  Karolina Sosińska i Tymoteusz Kokosza -  uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
  • Klasy III G VII- VIII SP - najlepiej z ortografią poradziła sobie Kinga Góral,  uczennica ZSP nr 1.

Uczniowie – laureaci i ich nauczyciele oraz rodzice zostali zaproszeni do Urzędu Miasta Kobyłka, gdzie wiceburmistrz Grzegorz Świętorecki i Beata Kotulska, skarbnik miasta wręczyli najlepszym uczestnikom konkursu nagrody.       

Wszystkim serdecznie gratulujemy, a nauczycielom i rodzicom bardzo dziękujemy za wsparcie tych utalentowanych młodych ludzi! Serdecznie dziękujemy organizatorom za poświęcony czas i energię włożoną w rozwijanie pasji uczniów.