Literatura

  • 4 sierpnia 2008
 
 

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kobyłka,   „Kościół wspaniały, który mógłby stać w Rzymie” , Kobyłka 2009, ss. 158.

* Album zawiera wspaniałe fotografie, opisy odkrywające tajemnice przepięknego zabytku zwanego Perłą Baroku.
Prace Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kobyłka nad publikacją o kościele Św. Trójcy trwały ponad 2 lata. To jedna z najlepszych publikacji jaka powstała o Kobyłce ostatnimi czasy.

Gorąco zachęcamy do nabycia w Miejskim Ośrodku Kultury w Kobyłce (Al. Jana Pawła II 22).
 
 
 

 Marianna Banacka, Biskup Marcin Załuski. Kobyłczanin z przeznaczenia i wyboru, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kobyłka, Kobyłka 2004, ss. 96.

* Dzieje życia i dokonań fundatora kościoła w Kobyłce. Znajdziemy tu skrótowy opis dziejów Kobyłki ze szczególnym uwzględnieniem budowy Kościoła p.w. Św. Trójcy i artystów tu tworzących, a także opis znaczenia założonej tu misji jezuickiej, dzięki której, jak udowadnia autorka, gościli tu ówcześni możni: senatorowie, wojewodowie, a nawet królowie Polski.

 

Karol Guttmejer, Kobyłka. Perła baroku na Mazowszu, Kobyłka 1998, ss. 76.

* Opisy historii miasta i kościoła Świętej Trójcy, archiwalne fotografie i przekazy, analiza architektoniczna, album fotograficzny.

 Ks. Kazimierz Konowrocki, Maria Balicka, Cmentarz parafii Świętej Trójcy w Kobyłce, Paprotnia 2003, ss. 128.

* Nekropolia w Kobyłce powstała w 1803 r., najstarsze i najcenniejsze nagrobki pochodzą z I poł. XIX w. Autorzy omawiają szczegółowo wszystkie te zabytki. Kolejne rozdziały poświęcone są mogiłom prawosławnych oraz księży, mogiłom żołnierzy, społeczników, i wielu innych. Cmentarz w Kobyłce jest wyjątkowo pełną kroniką historii, zapisaną życiem spoczywających tu osób.

 


 W. Błaszkowski, 1989, Kobyłka – materiały krajoznawcze, PTTK, Warszawa  

 Ks. Marceli Weiss, Kościół Parafialny Świętej Trójcy w Kobyłce pod Warszawą, Kobyłka 2001 [reprint], ss. 68.

*Przedruk opracowania ks. Marcelego Weissa z 1901 roku.

 

 

 Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kobyłka, Jak to ze szkołą nie tylko w Kobyłce było, Kobyłka 2005, ss.63.  

 Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kobyłka, Kobyłka Migawki pamięci, Kobyłka 2006, ss.167.  

 Leszek Podhorodecki, Insuekcja Kościuszkowska w Kobyłce, Kobyłka 1994, ss.19.  
 Ks. Jan Kisz, Ksiądz Ignacy Skorupka - bohater narodowy Cud nad Wisłą, Wrocław 2007, ss.158.  
 Stanisław Ryszard Szpotański, Zapomniany pisarz mieszkaniec Kobyłki, Kobyłka 2007, ss. 161.

 

 

 Miejsca Pamięci Narodowej związane z Bitwą Warszawską w sierpniu 1920 roku, Kobyłka 1995, ss. 19.

*Broszura wydana staraniem Zarządu Miasta Kobyłka w 75 Rocznicę Wielkiej Bitwy Warszawskiej. Składem, łamaniem i opracowaniem graficznym zajmowała się Joanna Drzewiecka-Gołowacz.

 

KOBYŁKA Zarys historii parafii i kościoła, Kobyłka 1991, ss. 27.

*Opracował ks.prałat Kazimierz Konowrocki

 

Ks. Kazimierz Konowrocki, Proboszczowie parafii Świętej Trójcy w Kobyłce od 1415 do 2001, Wydawnictwo "Perła" 2002, ss. 63.


 
Tagi (kategorie):