Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kobyłce

Po kilku miesiącach przygotowań i intensywnej pracy rozpoczyna swoją działalność Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kobyłce.

Po przyjęciu przez Radę Miasta Kobyłka Uchwałą nr V/41/2019 trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego został powołany, w drodze wyborów, pełen skład członków reprezentujących Burmistrza, Radę Miasta i organizacje pozarządowe aktywnie działające w mieście.
 
Zarządzeniem z dnia 28 maja 2019 r. nr 133/2019 Burmistrz Miasta Kobyłka - Edyta Zbieć utworzyła Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Kobyłce. Przez kolejne 3 lata będą pracować na rzecz miasta zarówno przedstawiciele Burmistrza, Rady Miasta, jak i najliczniejsza grupa przedstawicieli trzeciego sektora.
 
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności o pożytku publicznego i o wolontariacie do najważniejszych kompetencji Rady Działalności Pożytku Publicznego należy w szczególności:
 
- opiniowanie projektów strategii rozwoju,
- opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,
- udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe.
 
Pierwsze spotkanie członków kobyłkowskiej MRDPP, podczas którego między innymi zostali wybrani współprzewodniczący odbyło się 24 czerwca 2019 r.
 
 
Poniżej przedstawiamy pełen skład MRDPP i życzymy udanej współpracy na rzecz miasta i jego mieszkańców.
 
 • Anna Jarząbek – przedstawiciel Rady Miasta Kobyłka,
 • Konrad Kostrzewa - przedstawiciel Rady Miasta Kobyłka,
 • Beata Dąbrowska - przedstawiciel Rady Miasta Kobyłka,
 • Piotr Grubek - przedstawiciel Rady Miasta Kobyłka,
 • Emilia Buczyńska – Kołodziejek – przedstawiciel Burmistrza,
 • Lech Urbanowski - przedstawiciel Burmistrza,
 • Anita Walulik - przedstawiciel Burmistrza,
 • Anna Powierża - przedstawiciel Burmistrza,
 • Żaneta Rechnio – przedstawiciel Stowarzyszenia Qźnia,
 • Sebastian Żurawski – przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce,
 • Paweł Zaniewski – przedstawiciel Fundacji EKSPONAT,
 • Monika Bartnicka – przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS TRÓJKA KOBYŁKA,
 • Emilia Polnau – Wrzesińska – przedstawiciel Fundacji Edukacji i Kultury im. Marii Montessori,
 • Krzysztof Truchel – przedstawiciel Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego,
 • Mariusz Gawkowski – przedstawiciel Stowarzyszenia Siatkówka w Kobyłce,
 • Hanna Bogumił - przedstawiciel Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii Św. Kazimierza Królewicza.

W utworzonej na stronie internetowej Miasta zakładce "Miejska Rada Pożytku Publicznego" znajdą się Zarządzenia Burmistrza, Uchwały Rady Miasta, Uchwały i opinie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zaproszenia na spotkania, szkolenia i inne kwestie ważne dla miasta i jego mieszkańców.