Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kobyłce

 • 13 czerwca 2019

Po kilku miesiącach przygotowań i intensywnej pracy rozpoczyna swoją działalność Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kobyłce.

Po przyjęciu przez Radę Miasta Kobyłka Uchwałą nr V/41/2019 trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego został powołany, w drodze wyborów, pełen skład członków reprezentujących Burmistrza, Radę Miasta i organizacje pozarządowe aktywnie działające w mieście.
 
Zarządzeniem z dnia 28 maja 2019 r. nr 133/2019 Burmistrz Miasta Kobyłka - Edyta Zbieć utworzyła Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Kobyłce. Przez kolejne 3 lata będą pracować na rzecz miasta zarówno przedstawiciele Burmistrza, Rady Miasta, jak i najliczniejsza grupa przedstawicieli trzeciego sektora.
 
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności o pożytku publicznego i o wolontariacie do najważniejszych kompetencji Rady Działalności Pożytku Publicznego należy w szczególności:
 
- opiniowanie projektów strategii rozwoju,
- opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,
- udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe.
 
Pierwsze spotkanie członków kobyłkowskiej MRDPP, podczas którego między innymi zostaną wybrani współprzewodniczący odbędzie się 24 czerwca 2019 r. o godz. 18.00.
 
Poniżej przedstawiamy pełen skład MRDPP i życzymy udanej współpracy na rzecz miasta i jego mieszkańców.
 
 • Anna Jarząbek – przedstawiciel Rady Miasta Kobyłka,
 • Konrad Kostrzewa - przedstawiciel Rady Miasta Kobyłka,
 • Beata Dąbrowska - przedstawiciel Rady Miasta Kobyłka,
 • Piotr Grubek - przedstawiciel Rady Miasta Kobyłka,
 • Emilia Buczyńska – Kołodziejek – przedstawiciel Burmistrza,
 • Lech Urbanowski - przedstawiciel Burmistrza,
 • Anita Walulik - przedstawiciel Burmistrza,
 • Anna Powierża - przedstawiciel Burmistrza,
 • Żaneta Rechnio – przedstawiciel Stowarzyszenia Qźnia,
 • Sebastian Żurawski – przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce,
 • Paweł Zaniewski – przedstawiciel Fundacji EKSPONAT,
 • Monika Bartnicka – przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS TRÓJKA KOBYŁKA,
 • Emilia Polnau – Wrzesińska – przedstawiciel Fundacji Edukacji i Kultury im. Marii Montessori,
 • Krzysztof Truchel – przedstawiciel Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego,
 • Mariusz Gawkowski – przedstawiciel Stowarzyszenia Siatkówka w Kobyłce,
 • Hanna Bogumił - przedstawiciel Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii Św. Kazimierza Królewicza.

W utworzonej na stronie internetowej Miasta zakładce "Miejska Rada Pożytku Publicznego" znajdą się Zarządzenia Burmistrza, Uchwały Rady Miasta, Uchwały i opinie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zaproszenia na spotkania, szkolenia i inne kwestie ważne dla miasta i jego mieszkańców.