Miejskie Organizacje Sportowe

  • 6 sierpnia 2008

 

wicherMiejski Klub Sportowy „WICHER”

ul. Jana Pawła II 22, 05-230 Kobyłka (siedziba - MOK)

Prezes: Mariusz Gumienny

http://www.wicherkobylka.pl/

 

Założony w 1926 roku Miejski Klub Sportowy “Wicher” jest jednym z najważniejszych ośrodków sportu kwalifikowanego w mieście. Działania statutowe Klub realizuje jednak zarówno poprzez sport kwalifikowany jak i niekwalifikowany.

Cele statutowe Klubu to propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu dla członków Klubu, ich rodzin i środowiska oraz tworzenie odpowiednich warunków do uprawiana sportu i rekreacji dla wszystkich chętnych, mieszkańców Kobyłki i nie tylko.

W ścieżkach szkoleniowych w ramach trzech istniejących sekcji: piłki nożnej, kulturystyki i wyciskania sztangi leżąc oraz piłki siatkowej uczestniczy około 160 zawodników.

Istotnym elementem współpracy Klubu z miastem jest tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu masowego – rekreacyjnego oraz wypoczynku dla mieszkańców Kobyłki. W ramach takich działań organizowane są zajęcia terenowe grup zorganizowanych w piłkę nożną, tenisa ziemnego i piłkę siatkową oraz zawody ciężarowców (wyciskanie leżąc).

Duży nacisk Zarząd Klubu kładzie na współpracę ze szkołami i tworzenie szkolnych klas sportowych z naturalnym wykorzystaniem obiektów klubu jako zaplecza treningowego oraz bazy szkoleniowej.

 

Pod patronatem MKS WICHER działa w Kobyłce także

 

 * Rodzinny Klub Sportowy „Family Active” . Szkoła Kolarska

Adres do korespondencji: ul. Jana Pawła II 22, 05-230 Kobyłka (siedziba - MOK)
tel.: 603 615 207 

www.familyactive.pl 

www.arturzero.pl

 

Oprócz Miejskiego Klubu Sportowego “Wicher”  w Kobyłce działają inne kluby i stowarzyszenia sportowe:

 

* Stowarzyszenie Miłośników Kawalerii im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich

ul. Rumuńska 9, do korespondencji: ul. Orląt Lwowskich 13, 05-230 Kobyłka

Prezes: Andrzej Michalik

 

* Uczniowski Klub Sportowy "DWÓJKA"

ZSP Nr 2, ul. E. Orzeszkowej 3/5, 05-230 Kobyłka,

tel.: (0-22) 786-10-26

 

Uczniowski Klub Sportowy "JARGOŚ"

ZSP Nr 3, ul. Załuskiego 57, 05-230 Kobyłka,

tel.: (0-22) 786-15-71

Prezes: Małgorzata Sroka

www.zsp3.robi.to

 

 

Uczniowski Klub Sportowy "VICTORIA" victoria

ZSP Nr 1, ul. Jezuicka 1, 05-230 Kobyłka,

tel.: (0-22) 786-10-10

Prezes: Andrzej Laskowski

www.uksvictoria.com.pl

 

Koło nr 29 Polskiego Związku Wędkarskiego

Kobyłka, ul. Jan Pawła II nr 22,

tel.: 508-558-221

Prezes: Zbigniew Turek

Strona internetowa

 

Klub Karate Kyokushin Kobyłka

Kobyłka, ZSP Nr 3, ul. Załuskiego 5

Prezes: Dariusz Klimek

Kontakt: t.lenkiewicz@wp.pl

Kategorie: