Mieszkanie Plus: Kobyłka jednym z pierwszych miast z listem intencyjnym na realizację pilotażowych inwestycji

  • 12 października 2016

Około 50 mieszkań na wynajem może w najbliższym czasie powstać w Kobyłce w ramach rządowego programu Mieszkanie plus. To efekt listu intencyjnego podpisanego dziś przez władze miasta i BGK Nieruchomości S.A. – Realizacja programu Mieszkanie plus to nie tylko realne wsparcie dla średniozamożnych rodzin, ale też silny impuls prorozwojowy dla lokalnej gospodarki – podkreślali zgodnie przedstawiciele samorządu i spółki odpowiedzialnej za pilotażowe inwestycje.

List intencyjny, podpisany 12 października 2016 roku, zakłada współpracę w celu realizacji projektów inwestycyjnych obejmujących budownictwo mieszkaniowe oraz infrastrukturę społeczną i techniczną. Porozumienie dotyczy nieruchomości wytypowanej przez miasto Kobyłka i wstępnie zaakceptowanej do dalszej analizy pod kątem możliwości realizacji inwestycji przez BGK Nieruchomości S.A. – spółkę zależną Banku Gospodarstwa Krajowego, odpowiedzialną za operacyjne przygotowanie i pilotażową realizację programu Mieszkanie plus.

– W programie Mieszkanie plus stawiamy na partnerskie relacje i zaufanie we współpracy z samorządami. Od początku deklarowaliśmy pełną otwartość i elastyczność w podejściu do indywidualnych potrzeb poszczególnych społeczności lokalnychprzekonywał Filip Krupa, dyrektor biura transakcyjnego BGK Nieruchomości S.A. – Kobyłka to jedna z pierwszych gmin, które zwróciły się do nas z prośbą o zbadanie nieruchomości pod budowę mieszkań na wynajem. W krótkim czasie dokonaliśmy wstępnej oceny i przygotowaliśmy list intencyjny, otwierający drogę do dalszej współpracy.

Na wskazanej przez miasto Kobyłka działce, wielkości 0,6 ha, może powstać około 50 mieszkań na wynajem. Porozumienie jest wstępem do przeprowadzenia szczegółowych analiz, niezbędnych w przypadku każdego procesu inwestycyjnego. Uzyskanie pozytywnej oceny ekonomicznej i prawnej inwestycji na wskazanej działce pozwoli na określenie programu funkcjonalnego zabudowy oraz ewentualne zawarcie ostatecznej umowy inwestycyjnej.

– Samorząd Miasta Kobyłka z nadzieją podejmuje działania zmierzające do realizacji zadania budownictwa mieszkaniowego, dostępnego dla najbardziej potrzebujących oraz nieco mniej sytuowanych rodzin naszego miasta – powiedział Robert Roguski, Burmistrz Miasta Kobyłka. – Mechanizm jest prosty: miasto dysponuje gruntami, ale ma ograniczony budżet, a Partner BGK Nieruchomości dysponuje kapitałem oraz doświadczeniem w tym zakresie. Oczywiście do uzgodnienia pozostają kwestie zasad współpracy, stosownych umów regulowanych przepisami czy zakres zobowiązań każdej ze stron – także korzyści. Niezwykle istotnym argumentem do naszego wspólnego działania jest zielone światło ze strony Rządu RP oraz Ministerstwa Rozwoju. Choć nie ma jeszcze szczegółowych ustaleń, to wierzę w ten projekt

Inwestycje w ramach programu Mieszkanie plus realizowane będą na zasadach rynkowych, bez angażowania pieniędzy podatników. Mieszkania, jakie powstaną we wskazanych przez poszczególne gminy lokalizacjach, będą się charakteryzować umiarkowanymi czynszami, dostępnymi także dla słabiej uposażonych rodzin. To pozwoli im m.in. ograniczyć konieczność zadłużania się oraz wzmocni ich mobilności i elastyczność na rynku pracy. W sposób szczególny program ma za zadanie poprawić sytuację młodych polskich rodzin, dla których uzyskanie mieszkania o odpowiednim standardzie będzie stanowiło podstawę do podjęcia decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci.

Data wydarzenia: 
środa, 12 Październik, 2016 - 14:30