Modernizacja linii kolejowych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. to spółka grupy PKP odpowiedzialna za zarządzanie państwową siecią kolejową. Podstawowym produktem PKP PLK S.A. jest rozkład jazdy ułożony na zamówienie klienta - przewoźnika kolejowego pasażerskiego bądź towarowego, sprzedawany na podstawie umowy jako trasa przejazdu. Z naszych usług korzysta przeszło 50 przewoźników kolejowych. Polskie koleje, choć nie najszybsze, należą do najpunktualniejszych w Europie. We współpracy z europejskimi zarządcami infrastruktury kolejowej należącymi do międzynarodowego stowarzyszenia RailNetEurope (RNE) organizujemy sieć punktów One Stop Shop (OSS), w których nasz Klient będzie mógł załatwić wszelkie formalności związane z uruchomieniem pociągu w dowolnej relacji.

Do zadań PKP PLK S.A. należy prowadzenie ruchu kolejowego i troska o jego bezpieczeństwo. Zwiększamy systematycznie bezpieczeństwo pociągów, ludzi i przewożonych towarów, wprowadzając nowe rozwiązania techniczne.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są również odpowiedzialne za stan środowiska naturalnego na zarządzanym przez siebie obszarze. Jest on monitorowany przez specjalnie w tym celu powołane służby. Warto wiedzieć, że kolej jest najczystszym ze środków transportu; powoduje zaledwie 1,6% tzw. kosztów zewnętrznych czyli skutków jego działalności.

Najważniejsze linie kolejowe na terenie Polski weszły w skład międzynarodowego systemu korytarzy transportowych.  Z udziałem środków unijnych, dochodzącym do 75% wartości poszczególnych projektów, unowocześniane są trasy kolejowe mające podstawowe znaczenie dla przewozów krajowych i międzynarodowych.

Ostatnie lata są dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. bardzo znaczącymi w procesie modernizacji  infrastruktury kolejowej. Podstawowym źródłem finansowania  tych przedsięwzięć  stały się fundusze Unii Europejskiej, dla których uzupełnieniem są środki własne PKP Polskie Linie kolejowe S.A. i  budżet państwa. Spółka  korzysta też z kredytów międzynarodowych instytucji finansowych, przede wszystkim z Europejskiego Banku  Inwestycyjnego.