Na parkingu w Kobyłce w szpilkach

  • 16 lipca 2019

Burmistrz Miasta Kobyłka, Edyta Zbieć podpisała dzisiaj (16 lipca) umowę na budowę dwóch parkingów „Parkuj i Jedź” w pobliżu stacji PKP Kobyłka Ossów. Dzięki temu już na początku przyszłego roku będzie można zaparkować ponad 110 samochodów.

Wykonawca, firma Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych „Margot” Małgorzata Szymańska powinien zakończyć inwestycję do 29 listopada 2019 r. Zakończenie realizacji całego projektu przewidywane jest do 31 grudnia 2019 r. - jest to jeden z projektów realizowanych w mieście w ramach Funduszy Europejskich, tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, które mają odpowiadać w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast.

Pierwszy z parkingów będzie zlokalizowany przy ul. Nadarzyn, Poniatowskiego oraz Turowskiej w Kobyłce. Inwestycja obejmie również budowę drogi wewnętrznej. Przewidziano na nim 50 miejsc postojowych. Drugi parking, będzie usytuowany wzdłuż ul. Napoleona w Kobyłce. Będzie tam można zaparkować 63 samochody.

Oba parkingi będą wybudowane z pełną infrastrukturą techniczną – oświetleniem, siecią kanalizacji deszczowej, siecią wodociągową, monitoringiem, a także systemem ewidencji parkujących pojazdów. Na parkingach przewidziano wiaty rowerowe, z miejscem na ponad 80 rowerów.

Miasto jest przekonane, że ta inwestycja znacząco poprawi komfort życia mieszkańców – skróci się czas poszukiwania miejsca do parkowania, będzie też łatwiej przesiąść się z samochodu czy roweru do pociągu. Być może zwiększy się również konkurencyjność komunikacji publicznej. A co również ważne dla mieszkańców – w czasie deszczu nie będzie problemu z wejściem do pociągu w czystych butach, nawet w szpilkach J Lokalizacja parkingu ma umożliwić dogodne połączenie komunikacyjne z Warszawą - co być może przełoży się na ograniczenie podróży samochodami osobowymi, a w efekcie zmniejszy emisję substancji szkodliwych do środowiska (CO2 oraz pyłów) oraz poziomu hałasu w mieście.

Budowa parkingów powinna rozpocząć się w ciągu kilku następnych dni. Już dzisiaj (16 lipca) pracownicy Urzędu Miasta rozpoczęli przygotowanie terenu sąsiedniej działki, która dzięki życzliwemu podejściu właściciela będzie do dyspozycji osób dojeżdżających na stację samochodem. W sposób nieodpłatny została przekazana Miastu do użytkowania na czas trwania budowy. Tam właśnie, u zbiegu ulic Turowskiej-Poniatowskiego-Nadarzyn będzie można zostawić samochód w czasie trwania budowy.