Nabory wniosków o dofinansowanie dla osób fizycznych w WFOŚiGW

 • 12 stycznia 2017

Informujemy, że zgodnie z upublicznionym 29 grudnia 2016 r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW) „Kalendarium naboru wniosków na 2017 rok”, osoby fizyczne będą mogły aplikować o dofinansowanie (dotacja i/lub pożyczka) w ramach następujących programów:

I. Program nr: 2017-OA-7, pt. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła”:

 • tryb naboru – nabór otwarty;
 • poziom i forma dofinansowania:
  - zakup i montaż kolektorów słonecznych: dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5 000,00 zł dla jednego beneficjenta; istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki;
  -zakup i montaż pomp ciepła: dofinansowanie w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 15 000,00 zł dla jednego beneficjenta; istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki;
  - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej: dofinansowanie w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 8 000,00 zł dla jednego beneficjenta; istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki;
 • Beneficjenci (osoby uprawnione do wystąpienia w wnioskiem) – osoby fizyczne;
 • zakres dofinansowania:
  - zakup i montaż kolektorów słonecznych;
  - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej;
  - zakup i montaż pomp ciepła;
 • termin naboru – od 9 stycznia 2017 r. do wyczerpania alokacji, jednak nie później niż do 29 września 2017 r.

Regulamin naboru oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są pod linkiem:
http://www.wfosigw.pl/content/oa-07-ograniczenie-emisji-zanieczyszcze%C5%84-do-powietrza-poprzez-zakup-i-monta%C5%BC-kolektor%C3%B3w

Nabór wniosków ogłasza i prowadzi:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00, fax (22) 504 41 39
email: poczta@wfosigw.pl

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są uprawnionymi beneficjentami
w następujących programach:

II. Program nr: 2017-OA-9, pt. „Wspieranie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii”:

Regulamin naboru oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są pod linkiem:
http://www.wfosigw.pl/content/oa-9-wspieranie-instalacji-wykorzystuj%C4%85cych-odnawialne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-energii-0

III. Program nr: 2017-OA-10, pt. „Wspieranie zadań z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz oszczędności energii cieplne”:
Beneficjenci (osoby uprawnione do wystąpienia w wnioskiem) – m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
zakres dofinansowania: m.in. termomodernizacja budynku (np. ocieplenie ścian, dachu/stropodachu); zastosowanie rekuperacji ciepła/ wentylacji z odzyskiem ciepła; modernizacja lokalnych źródeł ciepła tj. wymiana kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie kotłów gazowych olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek); likwidacja starego źródła ciepła z jednoczesnym podłączeniem obiektu do sieci ciepłowniczej i inne.
- termin naboru – od 09.01.2017 r. do wyczerpania alokacji, jednak nie później niż do 29.09.2017 r.

Regulamin naboru oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są pod linkiem:
http://www.wfosigw.pl/content/oa-10-wspieranie-zada%C5%84-z-zakresu-ograniczenia-emisji-zanieczyszcze%C5%84-do-powietrza-oraz-0

IV. Program nr: 2017-OA-11, pt. „Modernizacja oświetlenia elektrycznego”:
tryb naboru – nabór otwarty;
Beneficjenci (osoby uprawnione do wystąpienia w wnioskiem) – m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
zakres dofinansowania:
ograniczenie zużycia energii elektrycznej i poszanowanie energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia;
termin naboru – od 09.01.2017 r. do wyczerpania alokacji, jednak nie później niż do 29.09.2017 r.

Regulamin naboru oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są pod linkiem:
http://www.wfosigw.pl/content/oa-11-modernizacja-o%C5%9Bwietlenia-elektrycznego-0

Nabory wniosków ogłasza i prowadzi:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00, fax (22) 504 41 39
email: poczta@wfosigw.pl

 

forowoltanika.jpg

Data wydarzenia: 
czwartek, 12 Styczeń, 2017 - 08:00