Nie bądźmy obojętni na innych zimą

  • 31 października 2019

Zbliżający się okres zimowym  jest szczególnie trudny dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia. Pamiętajmy - możemy im pomóc, informując Ośrodek Pomocy Społecznej lub Policję.

Miasto Kobyłka posiada miejsca pobytu w placówkach dla osób wymagających schronienia oraz stosowne procedury postępowania z osobami bezdomnymi.

Prosimy wszystkich Mieszkańców - nie bądźcie Państwo obojętni.

Zawiadamiajcie Państwo:

  • Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Gen. F. Żymirskiego 2  tel. 22 763 42 72 w godzinach pracy Ośrodka
  • Komisariat Policji  ul. Ks. F. Marmo 13  tel. 22 786 36 60  tel. całodobowo

Uwaga: pomagając należy pamiętać, że każda osoba ma swoją godność i własną wolę.