Nowe oświetlenie LED

  • 2 marca 2018

Miasto Kobyłka zrealizuje projekt dotyczący kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego wraz z wdrożeniem systemu zarządzania oświetleniem ulicznym.

Zadanie będzie polegać na wymianie wszystkich sodowych i rtęciowych opraw oświetleniowych (ok. 3000 szt.) na oprawy ze źródłem światła typu LED.

Projekt będzie zrealizowany w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Obecnie trwa etap dialogu konkurencyjnego z 3 podmiotami prywatnymi, które zgłosiły chęć udziału w postępowaniu. Został już przygotowany pełny audyt oświetleniowy (zawierający między innymi inwentaryzację słupów, opraw, zainstalowanych mocy źródeł światła), który pozwoli na właściwe zwymiarowanie projektu i przygotowanie przez partnerów precyzyjnych ofert. Rozważane jest uzupełnienie projektu o część inwestycyjną – budowę nowych linii oświetleniowych w ciągach komunikacyjnych dotychczas nieoświetlonych. Pozwoliłoby to na zrealizowanie w krótkim czasie wieloletniego planu inwestycyjnego miasta Kobyłka w tym zakresie. Ostateczna decyzja o składnikach projektu zapadnie po zakończeniu negocjacji i pełnej analizie ekonomicznej przedsięwzięcia.

Przewidujemy, że podpisanie umowy z wybranym partnerem prywatnym nastąpi w I półroczu 2018r. Szacujemy, ze etap robót potrwa 6 miesięcy, natomiast etap utrzymania i zarządzania oświetleniem ulicznym ok. 96 miesięcy.

Kosztorysowa wartość całego przedsięwzięcia wynosi ok. 6 mln zł, zaś szacowane oszczędności wyniosą do 50%. Inwestycja zrealizowana będzie w modelu ESCO – spłata inwestycji nastąpi wyłącznie z wygenerowanych oszczędności.

 

Kategorie: 
Data wydarzenia: 
piątek, 2 Marzec, 2018 - 10:45