Nowe zasady ochrony przed koronawirusem

  • 24 marca 2020

Nowe zasady ochrony przed koronawirusem przekazane zostały podczas dzisiejszej (24 marca) konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

  • Ograniczanie przemieszczania się za wyjątkiem:

- Drogi do i z pracy

- Wolontariatu w walce z koronawirusem

- Niezbędnych spraw życia codziennego.

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadzono kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. 

  • W mocy pozostają wszystkie dotychczasowe ograniczenia, czyli 

- ograniczenia w działalności galerii handlowych,

- ograniczenia w działalności gastronomicznej

- ograniczenia w działalności rozrywkowej.

  • Zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. 

Wyjątkiem są wydarzenia, w których uczestniczą członkowie najbliższej rodziny albo osoby pozostające w stałym pożyciu

  • Ograniczenie pasażerów w transporcie zbiorowym - dozwolona liczba osób - liczba miejsc siedzących/2 (co drugie miejsce siedzące ma być zajęte)
  • Wciąż obowiązuje 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy. Wyjątki: osoby podróżujące w związku z pracą lub służbą.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem