Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

  • 21 maja 2015

Poniżej przedstawiamy obwieszczenie dot. zakończenia postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla kontynuacji projektowania i budowania drogi ekspresowej S8 od węzła Marki do węzła Radzymin Płd. - węzeł Kobyłka odcinek B od węzła Drewnica do węzła Kobyłka km 0+521,66 - 6+450,26.