Obwieszczenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie modernizacji linii kolejowej E75

  • 23 grudnia 2014

W załączeniu przekazujemy obwieszczenie informujące o wydaniu przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju decyzji z dnia 12 grudnia 2014 r.

znak DOII-III-ks-772-46-1936/14 uchylającej w części i umarzającej w tym zakresie postępowanie organu pierwszej instancji, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 180/III/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. znak WIŚ-III.747.2.3.2014.EA, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej na odcinku Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz - stacja Wołomin w km 20,200 - 24,450 linia kolejowa nr 6 oraz budowanego odcinka linii kolejowej nr 21 - odcinek Illa, w ramach Projektu POliŚ 7.1-22.1: "Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz.

Obwieszczenie
Decyzja

Kategorie: 
Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon 20141223133031449.pdf45.59 KB
PDF icon 20141223133156329.pdf4.42 MB