Od 1 czerwca zmiana stawki opłat za odpady

 • 29 maja 2019

Od 1 czerwca zmienia się stawka opłat za odpady. Mieszkańcy otrzymają wkrótce korespondencję w tej sprawie. Zwiększoną opłatę (za czerwiec) będzie trzeba wnieść po raz pierwszy do 15 lipca.

Zapłacimy:

 • 18 zł/osobę za śmieci segregowane
 • 36 zł/osobę za niesegregowane.

Od 1 czerwca ulegną również zmianie opłaty za usługi dodatkowe (kontenery):

Odbiór odpadów remontowo-budowlanych, stanowiących odpady komunalne tj. remontów wykonywanych samodzielnie:

 • 3 m3 – 195 zł
 • 5 m3 – 238 zł
 • 7 m3 – 269 zł

Odbiór odpadów zielonych z pielęgnacji ogrodów nienadających się do kompostowania w przydomowych kompostownikach:

 • 3m3 – 227 zł
 • 5 m3 – 260 zł
 • 7 m3 – 292 zł

Miasto pomimo starań, aby opłata za odbiór śmieci była jak najniższa, nie ma wpływu na corocznie wzrastającą opłatę „marszałkowską”, która spowodowała znaczne zwiększenie kosztów składowania i przetwarzania odpadów. Od czasu wyliczenia stawki obowiązującej w Kobyłce (12 zł), ceny za przyjęcie jednej tony odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wzrosły aż o 300%. W przetargu, który został zorganizowany przez Miasto wpłynęły oferty znacząco przekraczające budżet, jakim dysponuje miasto, dlatego zgodnie z obowiązującymi przepisami konieczne było podniesienie opłaty za odbiór śmieci.

Urząd przypomina – wprowadzane są kolejne działania uszczelniające system i dążące do korekty deklaracji w zakresie liczby zgłoszonych osób. Pamiętajmy, że jeśli koszt usługi rozłoży się na większą liczbę osób, wówczas stawka na osobę zmaleje.

Burmistrz Kobyłki i Urząd Miasta apelują do mieszkańców, którzy nie dopełnili obowiązku poinformowania o właściwej ilości osób w gospodarstwie domowym, żeby zgłaszali się do Urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji. Już ze wstępnej weryfikacji wynika, że obowiązku poprawnego zgłoszenia nie dopełniło ok. 700 osób.

 • Do końca maja urząd oczekuje na złożenie zmian w deklaracjach przez mieszkańców – tych, którzy nigdy dotąd żadnych dokumentów nie składali, jak i tych, którzy nie zawarli w deklaracjach pełnej informacji na temat ilości osób zamieszkujących. Do końca maja nikt nie poniesie z tego tytułu żadnych konsekwencji! Zostało zaledwie kilka dni.

WAŻNE: Jeśli składali Państwo deklarację i nic się nie zmieniło w liczbie osób, nie muszą Państwo tego robić ponownie.

 • Już od 3 czerwca rozpocznie się weryfikacja – w oparciu o wywiad środowiskowy oraz kontrolę posesji. Chcemy, żeby każdy płacił za siebie, a nie za sąsiada. W razie uzasadnionych wątpliwości mieszkańcy będą wzywani do złożenia wyjaśnień.
W pasku informacyjnym: 
Tak