Od 27 sierpnia budowa parkingu wzdłuż ogrodzenia OSiR Wicher przy ul. Napoleona

  • 24 sierpnia 2019

Trwa budowa parkingu Parkuj i Jedź przy stacji PKP Kobyłka Ossów. We wtorek, 27 sierpnia wykonawca rozpoczyna kolejny etap – w związku z tym nie będzie można parkować samochodów wzdłuż ogrodzenia OSiR przy ulicy Napoleona.

Dzięki budowie dwóch parkingów „Parkuj i Jedź” w pobliżu stacji PKP Kobyłka Ossów już na początku przyszłego roku będzie można zaparkować 116 samochodów. Zakończenie realizacji całego projektu przewidywane jest do 31 grudnia 2019 r. Pierwszy z parkingów (tzw. „A”) zlokalizowany przy ul. Nadarzyn, Poniatowskiego oraz Turowskiej w Kobyłce jest w trakcie realizacji. Tak, jak wcześniej zapowiadaliśmy, przystępujemy do następnego etapu, usytuowanego wzdłuż ul. Napoleona. Roboty budowlane, związane z budową parkingu „B” wzdłuż ogrodzenia stadionu "Wichru" rozpoczną się we wtorek 27 sierpnia.  W czasie budowy postój samochodów przy istniejącym ogrodzeniu (wzdłuż boiska sztucznego) będzie niemożliwy. Uprzejmie prosimy o parkowanie samochodów w innych miejscach.

Przypominamy, że dzięki inwestycji Miasto zyska 116 miejsc parkingowych w okolicy stacji PKP Kobyłka Ossów. Oba parkingi będą wybudowane z pełną infrastrukturą techniczną – oświetleniem, siecią kanalizacji deszczowej, siecią wodociągową, monitoringiem, a także systemem ewidencji parkujących pojazdów. Na parkingach przewidziano wiaty rowerowe, z miejscem na ponad 80 rowerów.