Ogłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka - ul. Przyjacielska dz. ew. nr 19/1 i 19/9 obr. 02, ul. Graniczna dz. ew. nr 155/2, 157 i 156 obręb 33.