Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kobyłka - ul. Aleksandra Wasia i ul. Nowa, dz. ew. nr 178/1 obręb 31.