Ogłoszenie o I rokowaniach na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka - rejon ul. Przyjacielskiej, dz. ew. nr 13/2, 14, 15/5, 16/4, 18/9, 20/2 obręb 02.