Ogłoszenie o II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kobyłka - ul. Przyjacielska dz. ew. nr 135 obr. 02, ul. Poprzeczna dz. ew. nr 168/4 obręb 35.