Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kobyłka - skrzyżowanie ulic Nowej i Aleksandra Wasia, dz. ew. nr 178/1 obr. 31