Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kobyłka - ul. Przyjacielska, dz. ew. nr 19/1 i 19/9 obr. 02.