Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kobyłka - ul. Zaciszna, dz. ew. nr 158/1 obr. 27