Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kobyłka - ul. Przyjacielska, dz. ew. nr 135 obr. 02