Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kobyłka - ul. Nowa i A. Wasia, dz. ew. nr 178/1 obr. 31.