Opieka nad dziećmi w kobylkowskich szkołach

  • 15 kwietnia 2019
Jak wynika z informacji przekazanych przez Dyrektorów kobyłkowskich szkół w dniach 15-17 kwietnia dzieci, przyprowadzone przez opiekunów do świetlicy, zostaną objęte opieką w miarę posiadanych zasobów kadrowych.
W Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 w godzinach 7:30-17:30, Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w godzinach 6:40 -17:00, oraz w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 3 w godzinach 7:00-17:30.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołami.