Opiniujemy projekty na Plac 15 Sierpnia

  • 11 stycznia 2018

W grudniu poznaliśmy cztery koncepcje zagospodarowania Placu 15 Sierpnia w Kobyłce. Projekty stanowią wynik działań projektowo-konsultacyjnych, wykonanych przez cztery zespoły projektantów, w ramach warsztatów urbanistyczno-architektonicznych, prowadzonych przez Fundację Architektów Seniorów ARCH 50+, na zlecenie Urzędu Miasta Kobyłka.

Warsztaty urbanistyczno-architektoniczne prowadzi interdyscyplinarny zespół ekspertów, złożony ze specjalistów z zakresu urbanistyki, architektury, architektury krajobrazu, a także drogownictwa i infrastruktury, w składzie arch. Grzegorz Buczek, arch. Krzysztof Pasternak, arch. kraj. Katarzyna Łowicka i Jan Jakiel. Do udziału w warsztacie zaproszono architektów, którzy sformowali cztery zespoły projektowe. Eksperci i projektanci spotykają się na robocze sesje projektowe, podczas których dyskutują nad koncepcjami zagospodarowania placu.

Do dyskusji zostali włączeniu również mieszkańcy Kobyłki, których opinie poznawano podczas terenowych badań ankietowych oraz warsztatów z mieszkańcami. 17 listopada w Urzędzie Miasta Kobyłka zorganizowano warsztat konsultacyjno-projektowy, na którym projektanci zbierali informacje na temat potrzeb i oczekiwań użytkowników placu, a także wysłuchali opinii na temat wstępnych koncepcji zagospodarowania placu. Warsztat był poprzedzony prezentacją roboczych wyników badań ankietowych, krótkim omówieniem przez ekspertów uwarunkowań planistycznych i przyrodniczych oraz czterema prezentacjami wstępnych koncepcji zagospodarowania placu. Przed warsztatem odbyło się też obywatelskie wysłuchanie publiczne.

W dniu 15 grudnia w Urzędzie Miasta Kobyłka projektanci zaprezentowali cztery koncepcje zagospodarowania placu 15 Sierpnia, następnie odbyła się publiczna dyskusja na temat wizji zagospodarowania placu. Prace architektów w formie makiet zostały zaprezentowane od 15 grudnia do końca 2017 roku w Urzędzie Miasta Kobyłka.

Na otwartych spotkaniach 17 listopada i 15 grudnia każdy mógł zgłosić własną propozycję i pomysł.

Wszyscy zainteresowani przyszłością placu mogą zgłaszać uwagi i opinie odnoszące się do zaprezentowanych koncepcji, w formie pisemnej na adres: plac15sierpnia@kobylka.pl 

Na Państwa opinie czekamy do 21 stycznia (niedziela) 2018 roku.

Obecnie zespół ekspertów analizuje opracowane koncepcje, zgłoszone opinie i uwagi. Zespoły przygotowujące koncepcję tworzą architekci: Ireneusz Asman, Andrzej Baran, Paweł Czaplicki, Kamil Miklaszewski, Paweł Pieniężny, Karol Szparkowski, Janusz Wiśniewski, Anna Wielgus. Do końca stycznia eksperci mają czas na sformułowanie wniosków planistycznych oraz zaleceń dla przyszłych projektów realizacyjnych dotyczących Placu 15 Sierpnia.

Kategorie: 
Data wydarzenia: 
wtorek, 9 Styczeń, 2018 - 15:30