Opracowanie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

  • 12 lipca 2019
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współpracy przy opracowaniu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok. Do 17 lipca można wnosić uwagi i propozycje do Projektu programu współpracy na 2020 rok, który następnie zostanie poddany konsultacjom społecznym. Zaplanujmy razem działania dla trzeciego sektora! Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na e-mail: dialog@mazovia.pl, a w wersji papierowej wysłać na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.
 

Formularz zgłoszenia

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon informacja.pdf77.5 KB
PDF icon formularz_zgloszenia.pdf821.9 KB