Organizacja pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce od 26 marca do odwołania

  • 25 marca 2020

W czasie ogłoszonego stanu epidemii w Polsce pracę pracowników Ośrodka regulują opracowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej instrukcje procedowania dla pracowników socjalnych przy przyznawaniu świadczeń osobom w sytuacji zagrożenia zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz wytyczne Wojewody Mazowieckiego.

Uprzejmie prosimy o całkowite zaniechanie wizyt w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobyłce i załatwianie wyłącznie najpilniejszych i koniecznych spraw poprzez kontakt telefoniczny, za pośrednictwem ePUAPu (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) lub mailowo.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na osoby starsze i niesamodzielne, które mogą wymagać wsparcia. W sprawach pilnych prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka. Dni i godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce pozostają bez zmian.

Realizacja wypłat świadczeń jest zachowana i odbywa się na wskazane numery kont lub przekazem pocztowym.

Kontakt mailowy do OPS: ops.kobylka@interia.pl

Sprawy różne, wsparcie seniorów, osób niesamodzielnych – 22/763-42-72

Sprawy przemocy w rodzinie, interwencji – 22/ 763-42-66

Pracownicy socjalni– 22/ 763-42-66 do 71

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i 500+ - 22/763-42-61 do 62

Psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 664-022-974

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie:  https://wolomin.naszepcpr.pl/