Organizacje pozarządowe

  • 6 sierpnia 2008
Od 1 marca 2019 obowiązują nowe wzory ofert, sprawozdań i umów do otwartych konkursów ofert i małych grantów
 
Zostało podpisane nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania oraz w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 
Rozporządzenie dotyczące małych grantów. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2055
 
Rozporządzenie dotyczące otwartych konkursów ofert. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2057/1
 
Rozporządzenie zostało przyjęte na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które określa:
 
* wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego składanej w trybie otwartego konkursu (zał. 1 do rozporządzenia);
* wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego w trybie tzw. "regrantingu" (zał. 2);
* ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej (zał. 3);
* ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej  w trybie tzw. "regrantingu" (zał. 4);
* wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (zał. 5);
* wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego zleconego w trybie tzw. "regrantingu" (zał. 6).
WAŻNE! Rozporządzenia weszły w życie z dniem 29 października 2018 r., jednak dla ofert złożonych do dnia 1 marca 2019 roku stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

  1. Stowarzyszenia i organizacje
  2. Aktualności
  3. Ogłoszenia o konkursach
  4. Małe granty
  5. Program współpracy Miasta Kobyłka z organizacjami pozarządowymi
  6. Sprawozdania z realizacji programów współpracy Miasta Kobyłka z organizacjami pozarządowymi.
  7. Formularze konkursowe
  8. Konsultacje
  9. Formularze konsultacyjne
Tagi (kategorie):