Ostatni dzień na zgłoszenie w UM zamiaru głosowania korespondencyjnie

  • 30 czerwca 2020

Przypominamy, że do dzisiaj, 30 czerwca można zgłaszać w Urzędzie Miasta Kobyłka zamiar głosowania korespondencyjnego w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zgodnie z przepisami:

W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy (w przypadku głosowania w kraju) najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r. 

W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych w kraju, może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.

Składanie wniosku w Urzędzie Miasta: w Urzędzie Stanu Cywilnego: w godzinach pracy Urzędu, od 8 do 16. Informacja tel. 22 78 64 525.