Otwarte posiedzenie Rady Warszawskiego Transportu Publicznego

  • 28 listopada 2019

Zarząd Transportu Miejskiego zaprasza mieszkańców Gmin Powiatu Wołomińskiego do udziału w otwartym posiedzeniu Rady Warszawskiego Transportu Publicznego w dniu 4 grudnia 2019 r. o godz. 17:00 w Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowej 56 w Warszawie.

Grudniowe spotkanie będzie już czwartym spotkaniem Rady WTP i ZTM z mieszkańcami Warszawy i aglomeracji warszawskiej. Spotkanie będzie okazją do przedstawienia opracowanych w ostatnim półroczu dwóch zestawów Rekomendacji Rady WTP:

  • Przewóz pojazdami WTP rowerów, wózków i innych urządzeń transportu osobistego (UTO).
  • Zasady organizacji i rozwoju układu komunikacyjnego.

Na spotkaniu planowane jest przedstawienie przez ZTM możliwości realizacji przyjętych Rekomendacji. Jednym z celów spotkania jest, aby mieszkańcy mogli w bezpośredniej rozmowie z członkami Rady WTP oraz przedstawicielami ZTM i Biura Polityki Mobilności i Transportu wnieść swoje uwagi i sugestie w zakresie przedstawionych Rekomendacji i planów realizacji.

Główna część spotkania będzie miała charakter warsztatów dyskusyjnych z udziałem wszystkich zgromadzonych. Warsztaty te będą skupione na czterech tematach:

  • Jak zachęcać do komunikacji miejskiej – promocja, edukacja?
  • Jak prowadzić dialog społeczny, konsultacje z mieszkańcami?
  • Jaka aplikacja najlepsza dla pasażerów WTP?
  • Jak powinien wyglądać rozkład jazdy na przystankach?

Szczegółowe informacje dotyczące dotychczasowych prac WTP dostępne są na stronie www.wtp.waw.pl.