Pielęgnacja zieleni miejskiej

  • 18 czerwca 2019

Czas od maja do września to okres intensywnej pracy dla pracowników Wydziału Gospodarczego Urzędu Miasta Kobyłka, którzy pielęgnują zieleń miejską.

Trwa koszenie, pielenie i podlewanie kwiatów oraz miejskich trawników po to, aby miasto, mimo braku odpowiedniej ilości opadów, było jak najładniejsze.