Pierwsze spotkanie mieszkańców z Burmistrz Miasta – odpowiedzi na pytania

  • 13 maja 2019

Podczas trwającego ponad dwie godziny piątkowego (10.05.2019) spotkania z mieszkańcami burmistrz Edyta Zbieć opowiadała o planach na rozwój miasta, o trwających inwestycjach, działaniach w zakresie zieleni miejskiej, o tym, co się zmieni w najbliższym czasie. Mówiono także o taksówce miejskiej, zmianach personalnych w przychodni, remontach dróg, nowej bibliotece, a także o zmianie na stanowisku wiceburmistrza miasta. Mieszkańcy zadawali pytania i zgłaszali problemy np. dotyczące organizacji odbioru śmieci, palenia w piecach czy wnioski dotyczące udogodnień dla seniorów. Zgodnie z obietnicą publikujemy odpowiedzi na nie.

1. Jakie są plany na zieleń miejską?

Kobyłka będzie realizowała projekt unijny związany z zielenią miejską. Poprzednie plany zakładały inwestycje dotyczące zieleni w dwóch lokalizacjach: przy przepompowni przy ul. Leśnej i przy ul. Bohaterów Ossowa i na rondzie. Zdaniem Burmistrz plan związany z zielenią  w drugiej lokalizacji powinien zostać zmodyfikowany. Sugerujemy, aby druga lokalizacja uległa zmianie - pieniądze mogłyby zostać przeznaczone na zagospodarowanie tzw. Kaczyc Dołów (czyli lasku niedaleko PKP Kobyłka) i powstania tam terenu rekreacyjnego ze zbiornikiem wodnym i altaną. Aktualnie trwają starania o zezwolenie na takie działania oraz zlecona została zmiana koncepcji zagospodarowania zieleni.

2. Korzenie drzew powypychały asfalt na ul. Bohaterów Ossowa, czy miasto coś z tym zrobi?

Przy okazji budowy zintegrowanych ścieżek rowerowych będzie konieczność przebudowy również pewnego odcinka ulicy. Może przy tej okazji uda się również załatwić problem zniszczonego asfaltu.

3. Mieszkańcy nie są informowani o spotkaniu, na poprzednie przychodziło więcej osób.

Piątkowe spotkanie w MOK było pierwszym tego typu z Edytą Zbieć. Planowane są następne – burmistrz miasta chciałaby spotykać się z mieszkańcami co miesiąc. Informacje były zamieszczane na profilu miasta na Facebooku, na stronie internetowej miasta www.kobylka.pl, na profilu MOK na Facebooku. Miejski Ośrodek Kultury wywiesił również papierową informację nt. spotkania na tablicy ogłoszeń. Jeśli jednak zdaniem mieszkańców przydałoby się więcej informacji, to miasto będzie wywieszało je na słupie ogłoszeniowym w pobliżu urzędu.

Na piątkowe spotkanie w MOK przybyło ok. 50 osób. Taka frekwencja była idealnie dostosowana do formuły spotkania – Burmistrz miała możliwość odpowiedzieć na pytania i porozmawiać.

4. Jakie są działania dla ludzi starszych, niedołężnych, co się dla nich robi, jakie są udogodnienia?

Od początku marca działa miejska taksówka. Już prawie 70 osób skorzystało z pomocy w dojechaniu do lekarza, czy szpitala. Informacje na ten temat są nie tylko na Facebooku, czy stronie urzędu, ale także w różnych miejscach urzędnicy porozkładali ulotki. Miejska taksówka jest przeznaczona dla tych mieszkańców miasta, którzy z przyczyn od nich niezależnych nie są w stanie samodzielnie się przemieszczać, a muszą załatwić ważną życiowo sprawę. Wszystkie osoby po 70 roku życia, przewlekle chore lub niepełnosprawne mogą zamówić przejazd, liczyć na pomoc w wysiadaniu i wsiadaniu do samochodu, ale również na to, że kierowca poczeka na nich pod np. przychodnią lub będzie pod tzw. „telefonem” czekał na sygnał o powrocie. Można zamówić przejazd do urzędu, miejskiego ośrodka kultury, przychodni, ośrodka opieki społecznej, a w uzasadnionych przypadkach w inne miejsca.

Miasto współfinansuje również projekt Qźnia seniorów, który jest realizowany przez Stowarzyszenie Qźnia. Prowadzone są zajęcia, warsztaty z rękodzieła i inne rodzaje spotkań dla osób starszych. Nie należy zapominać również o kobyłkowskim Uniwersytecie III Wieku czy Klubie Seniora w Miejskim Ośrodku Kultury.

Planowane jest również uczestnictwo miasta w programie unijnym i współpraca z fundacją, która zapewni opiekę ok. 20 osobom chorym i niedołężnym. Szczegóły podamy w późniejszym terminie, o wyniku naszych starań dowiemy się za 3 miesiące.

5. Co ze służbą zdrowia – za długo się czeka na wizytę na wizytę u lekarza specjalisty w przychodni.

Burmistrz Edyta Zbieć porozmawia o tym z dyrekcją Miejskiego Samodzielnego Publicznego ZOZ w Kobyłce, wyjaśni przyczyny i ustali, co można zrobić, aby możliwie skrócić terminy wizyt.

6. Posadzone drzewa na jesieni – czy są podlewane?

Jesienią posadzone drzewa były podlewane regularnie. Wiosną póki co nie ma takiej potrzeby, zważywszy na pogodę. Nie ma upałów ani nadmiernej suszy. W razie potrzeby podlewanie zostanie wznowione. Kwiaty są nawadniane regularnie.

7. Czy możliwe jest wykupienie placyku na Jana Pawła II i zrobienie skwerku, żeby była możliwość posiedzenia tam dla osób starszych?  

W tej chwili miasto nie ma finansów na kupienie takiej działki. Ale nie wykluczamy, że w przyszłości nastąpi powrót do tego pomysłu.

8. Pałacyk przy Źródniku, co się z nim dzieje?

Wykonany został projekt przebudowy Pałacyku. Obecnie czekamy ze Starostwa na pozwolenie na przebudowę.

9. Co zrobić z porzuconymi starymi samochodami?

Prosimy o zgłaszanie takich przypadków do Urzędu. Jeśli znacie Państwo właściciela samochodu, prosimy spróbujcie załatwić z nim sprawę polubownie. Jeśli to się nie udaje, zgłoście sprawę do nas.

10. Dokuczliwy dym z kominów, co możemy zrobić?

Zeszłej zimy ruszyła akcja „Urząd sprawdzi czym palisz w piecu”. W związku z licznymi przypadkami/skargami ruszyła z ramienia urzędu Kobyłka kontrola spalania odpadów. Upoważnieni pracownicy z asystą służb mundurowych odwiedzali wskazane przez Państwa lokalizacje. Wystarczy zgłaszać do nas przypadki, które budzą Państwa wątpliwości.

Kobyłka uczestniczy również w programie „Czyste powietrze”, który ruszył jesienią 2018 r. i  potrwa do 2029 r. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.

11. Autobusy, kiedy będą zmiany?

Obecna umowa obowiązuje do 30 listopada. Do tego czasu nie będzie zmian. W II połowie roku ruszy przygotowanie do nowego przetargu – wówczas postaramy się uwzględnić sugestie mieszkańców.

12. Jakie będą zabezpieczenia przed ewentualnym atakiem bombowym podczas wyborów?

Jesteśmy przekonani, że policja jest przygotowana na wszelkie ewentualności.

13. Drogi - nawierzchnia, rozumiemy, że nie ma pieniędzy na remont wszystkich dróg, ale czy można chociaż wyrównać?

Oczywiście, miasto wyrównuje zgłoszone ulice, ten proces trwa od dwóch tygodni - dzielnica po dzielnicy. Jeśli jakaś ulica nie zostanie wyrównana, wówczas można do nas zadzwonić albo wypełnić formularz na stronie https://www.kobylka.pl/zglaszanie-awarii.

14. Czy można ograniczyć ilość plastiku (butelki z wodą) na spotkaniach rady miasta?

Postaramy się zrezygnować z butelek na rzecz wody w dzbankach, ale to nie będzie natychmiastowy proces. Miasto zakupiło zapas wody i musi go najpierw zużyć.

15. Informacja nt procedur po śmierci osoby - konieczna jest informacja na ten temat. Jak wygląda w mieście pochówek dla obywatela niezależnie od wyznania?

Protokół z rokowań z 15 listopada 2001 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości w formie darowizny (działki przy ul. Radzymińskiej, na której od 1994 roku zgodnie z przeznaczonym terenu dokonywane są pochówki zmarłych), pomiędzy Zarządem Miasta Kobyłka a Parafią Św. Trójcy i Parafią Św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce w jasny sposób nakłada na obdarowanych obowiązek zapewnienia miejsca i umożliwienie pochówku wszystkim zmarłym mieszkańcom miasta Kobyłka. Identyczny zapis znajduje się w Akcie Notarialnym z 16 listopada 2001.

Informacji o procedurach dotyczących pochówku udzielają parafie, jako zarządcy cmentarza.

16. Co się dzieje w sprawie przejazdu kolejowego?

W sprawie wiaduktu drogowego w Kobyłce Ossów obecna sytuacja jest taka: wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Inwestor planuje rozpocząć prace budowlane w sierpniu/wrześniu b.r.

Jeśli chodzi o przejazd tunelowy w Kobyłce, to ze względu na konieczność uzyskania nowej decyzji środowiskowej/sporządzenia karty oddziaływania na środowisko, pozwolenie na budowę planowane jest w IV kw. b.r. Natomiast prace budowlane rozpoczną się w przyszłym roku.

Procedury uzyskania decyzji lokalizacyjnych, a co za tym idzie pozwoleń na budowę mogą ulec wydłużeniu ze względu na odwołania składane przez mieszkańców Miasta Kobyłka.

Uzyskanie pozwoleń na użytkowanie dla obu skrzyżowań dwupoziomowych przewidziane jest na II kw. 2021 roku.

17. Budowa szkoły, co dalej?

Inwestycja jest jednym z priorytetów burmistrz Edyty Zbieć. Jedyna możliwa lokalizacja pod cele oświatowe znajduje się na kobyłkowskich Maciołkach, przy skrzyżowaniu ulicy Dworkowej i Ceramicznej.

Do takiej lokalizacji szkoły burmistrz przekonywała radnych na pierwszej sesji. Radni zasugerowali potrzebę konsultacji z mieszkańcami. Na komisjach konsultują możliwe lokalizacje szkoły. W tej chwili miasto ma w budżecie 250 tys. na zrobienie projektu nowej szkoły.

Miasto dysponuje jeszcze działką na Turowie, jednak jest ona zbyt mała na potrzeby szkoły i konieczne byłoby wydatkowanie środków na dokupienie gruntu (ok. 1 ha).

18. Biblioteka, czy będzie nowa?

Kobyłka będzie miała nową bibliotekę. Lokal stał się już faktem, obecnie trwają działania, zmierzające do pozyskania większych środków na jego remont. Miasto dysponuje pieniędzmi, ale są one stosunkowo niewielkie. Obecnie trwa analiza ofert, przysłanych w konkursie na wykonanie robót budowlano-wykończeniowo-adaptacyjnych w budynku przy ul. Leśnej 8. Zgodnie z założeniami konkursu prace powinny się zakończyć do 25 czerwca.

19. Czy w końcu będzie żłobek w Kobyłce?

Burmistrz Miasta szuka wszelkich możliwości stworzenia publicznego żłobka w Kobyłce. Dlatego stale prowadzi rozmowy, które mogą doprowadzić do rozwoju Kobyłki jako przyjaznego miejsca, w którym inwestuje się w jakość życia mieszkańców – nie zapominając również o tych najmłodszych i ich rodzicach. Niedawno kolejny raz spotkała się z wojewodą mazowieckim Zdzisławem Sipierą, żeby rozmawiać o możliwościach Kobyłki w tym zakresie.

Szansą dla Kobyłki jest skorzystanie z programu Maluch +, który wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. Wojewoda mazowiecki potwierdził, że pieniądze w programie są i Kobyłka ma możliwość skorzystania z takiego dofinansowania. Niestety w mieście brakuje lokalu, który mógłby być przeznaczony na żłobek, nie ma również w tej chwili finansów na jego kupienie. Ale będziemy trzymać rękę na pulsie.

20. Jak zachęcić mieszkańców do płacenia podatków w Kobyłce?  

Stale o tym rozmyślamy. Mamy dużo pomysłów, oceniamy jednak ich możliwość realizacji.

21.Czy Kamil Kowaleczko zostaje w radzie miasta?

To już jest pytanie do Pana Przewodniczącego.  

22. Setna rocznica bitwy w Ossowie – czy będzie bieg dla uczczenia tej rocznicy?

„Bieg 1920” jest własnością gminy Radzymin. Możemy oczywiście udać się w tej sprawie do Burmistrza Radzymina, ale może powinniśmy zastanowić się nad zorganizowaniem jakiegoś naszego kobyłkowskiego biegu. Jak tylko będziemy w posiadaniu jakiś informacji, to Państwa poinformujemy.

23. Problem podrzucania śmieci, w szczególności wielkogabarytowych, oraz tych nie odebranych przez Imperf z domów jednorodzinnych.

Należy zadbać o zamykanie tzw. altanek śmietnikowych. To zarządca osiedla powinien zastanowić się, w jaki sposób zabezpieczyć się przed podrzucaniem śmieci z zewnątrz. Być może możliwe jest ogrodzenie terenu, na którym znajduje się śmietnik.

24. System odbioru odpadów komunalnych w Kobyłce jest niedostosowany do zabudowy wielorodzinnej, w szczególności jeśli chodzi o częstotliwość odbioru odpadów segregowanych oraz śmieci bio.

Zabudowa wielorodzinna ma indywidualnie ustalany i dostosowany harmonogram z firmą odbierającą śmieci. Jeśli ten harmonogram nie do końca odpowiada potrzebom, wówczas zarządca powinien go dopasować z firmą.

25. Za rzadko odbierane są śmieci wielkogabarytowe.

W tej chwili nie ma możliwości zmiany harmonogramu – częstotliwość została ustalona w przetargu. Przy następnym przetargu możemy wziąć pod uwagę tę kwestię, aczkolwiek trzeba pamiętać, że im częstszy odbiór, tym jest drożej.

26. Odbiór odpadów budowlanych (gruzu itp.), pojemniki które udostępnia Imperf są duże. W innych gminach rozwiązano to poprzez worki 1000 l. Metoda worków

Sposób wywozu śmieci, również odpadów budowlanych precyzował przetarg, na podstawie którego jest wykonywana obecna umowa. Być może w przyszłości będzie można rozważyć inne możliwości. Jednocześnie przypominamy, że 1m3 można samemu przywieźć do PSZOK. Co do podrzucania śmieci – sugerujemy zabezpieczenie pojemnika tak, aby nie był dostępny dla nieuprawnionych osób.

27. Podobny system dotyczy odbioru gałęzi i innych odpadów zielonych. W przypadku zamówienia kontenera na gałęzie, po nocy z jednej frakcji robią się śmieci zmieszane (opony, meble itp.) za co trzeba dodatkowo zapłacić.

Zarządca osiedla powinien zadbać o postawienie kontenera w takim miejscu, żeby nie było możliwości „dorzucania” śmieci z zewnątrz.

28.  Śmieci w lasach.

Jesteśmy bardzo wdzięczni mieszkańcom, którzy w ramach tzw. czynu społecznego organizują zbiórkę śmieci. Jednocześnie apelujemy do wszystkich, żeby dbać o nasze lasy, nie rozrzucać szkła i nie zaśmiecać. Śmieci w lasach to problem, z którymi borykają się gminy niemal w całej Polsce.

29.  Trasa PZU - zniszczona.

Trasa PZU została zniszczona już 2 tygodnie po jej otwarciu. Trzy razy miasto zwracało się do ubezpieczyciela, a koszty napraw dwukrotnie przerosły koszt budowy. Miasta w tej chwili nie stać na naprawianie stale niszczonego sprzętu, poza tym jest to nieekonomiczne.

30. Na stacjach PKP, wystawione są małe kosze, które bardzo szybko się zapełniają a nie są na czas opróżniane. Ktoś uporczywie wylewa piwo i załatwia swoje potrzeby fizjologiczne. To samo dotyczy przejść podziemnych do peronów. Za tę część odpowiadają PKP Polskie Linie Kolejowe, ale co tu dużo ukrywać, wizytówką miasta jest pierwsze wrażenie, które jest po wyjściu z pociągu, a jak jest każdy widzi (i czuje).

Przy okazji spotkania z PKP poruszymy tę kwestię.

31. Czy byłyby możliwe publiczne szalety? 

Publiczne szalety to nie tylko projekt i budowa na gruncie, który musi być własnością miasta. To także zatrudnienie kogoś, kto będzie szaletu pilnował i sprzątał. W tej chwili miasta nie stać na taki wydatek.

32. Czy były dyrektor ZOZ w Kobyłce dostał nagrodę, będącą trzykrotnością pensji?

Nie dostał.

33. Jestem rodzicem dziecka, które uczestniczy w zajęciach piłkarskich w klubie sportowym Wicher. Zastanawia mnie, na co idą wpłaty kilkuset rodziców miesięcznie.

Sprawdzimy to.