Pismo Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

  • 17 marca 2020

Szanowni Państwo,

W związku z dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, uprzejmie informujemy, że kierując się względami bezpieczeństwa, w celu zminimalizowania wszelkich skupisk ludzkich, z dniem 17 marca 2020r. Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kobyłce w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wołominem, Burmistrzem Miasta Kobyłka przedłuża zawieszenie procedury zawierania nowych umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków w siedzibie Spółki przy ulicy. Stanisława Moniuszki 2A.

Termin ponownego otwarcia Sali Obsługi Klienta przewiduje się na dzień 30 marca 2020 r.

Podany termin może ulec zmianie i jest uzależniony od rozwoju sytuacji i ewentualnego okresu kwarantanny związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa. O ewentualnych zmianach będą Państwo na bieżąco informowani.

Prezes PGK w Kobyłce Sp. z o.o.

Załącznik: