Ponad 11 milionów złotych środków unijnych dla miasta Kobyłka

  • 9 marca 2018

W dniu dzisiejszym (9 marca) zgodnie z opublikowanymi wynikami konkursu projekt partnerski pn. „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” jako jedyny został skierowany do dofinansowania. Całkowita wartość dofinansowania uzyskanego dla całego projektu to kwota: 60 069 860,20 PLN. 

 

 

Do budżetu miasta Kobyłka trafi pokaźna pula środków unijnych w wysokości ponad 11 milionów złotych, za które zostanie wybudowanych prawie 8 km dróg dla rowerów i ciągów komunikacyjnych dla rowerów i pieszych. Planowana data zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 30 czerwca 2020 r.

Celem projektu jest rozwój zintegrowanego i przyjaznego środowisku systemu transportu indywidualnego, jakim jest system transportu rowerowego na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt.

Zadanie będzie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" dla Działania 4.3 "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 "Mobilność miejska w ramach ZIT" Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej -ZIT - Ścieżki i infrastruktura rowerowa".

Data wydarzenia: 
piątek, 9 Marzec, 2018 - 15:00