Ponad 2300 kart metropolitalnych dla płacących podatki w Kobyłce

  • 18 lipca 2019

Dla osób, które wnoszą opłaty za śmieci, deklarują płacenie podatków w mieście i opłacają wszystkie konieczne płatności za nieruchomości możliwa jest dopłata do biletu metropolitalnego w ramach programu Warszawa+. Od września 2018 r. wydano w Urzędzie Miasta aż 2358 kart i zainteresowanie nie maleje.

W maju 2019 r.  budżet dopłat do biletu został zwiększony o 250 tys. zł. Już wtedy było ponad 2 tys. wydanych kart, a obecnie aż 2300 korzysta z dofinansowania – jak widać, zainteresowanie jest spore.

Uprawnienie do zniżki w cenie biletów za przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego m. st. Warszawy przysługuje mieszkańcom Miasta Kobyłka, którzy spełniają kilka warunków:

- rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie i wskazały w zeznaniu podatkowym Miasto Kobyłka, jako miejsce swojego zamieszkania;

- mają uregulowane należności wynikające z podatków i opłat lokalnych na rzecz Miasta Kobyłka albo nie mają należności wobec Miasta Kobyłka;

- wypełnili obowiązek złożenia tzw. „deklaracji śmieciowej”.

Dopłata Miasta wynosi, w zależności od rodzaju biletu od 15 do 70 zł. Wniosek o wydanie karty można złożyć Wydziale Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Wołomińskiej 1 w Kobyłce (stanowiska 3,4,5) lub online pod adresem https://kobylka.informica.pl/. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć jeden z dokumentów:

  1. kopię pierwszej strony zeznania podatkowego (PIT) za rok ubiegły podatku od osób fizycznych opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego - pieczęcią wpływu z datą,
  2. kopię pierwszej strony zeznania podatkowego od osób fizycznych za rok ubiegły (PIT) wraz z dokumentem nadania na poczcie ze wskazanym adresem nadawcy oraz odbiorcy Urzędu Skarbowego w Wołominie, jako zeznania PIT,
  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty ze wskazaniem Miasta Kobyłka, jako miejsca zamieszkania,
  4. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzającego fakt niezłożenia zeznania podatkowego ze względu na nieosiąganie dochodu za rok ubiegły, z jednoczesną informacją o zarejestrowaniu w Urzędzie Skarbowym w Wołominie ze wskazaniem Miasta Kobyłka, jako miejsca zamieszkania i rozliczaniu podatku w latach ubiegłych;
  5. kopię pierwszej strony zeznania podatkowego od osób fizycznych za rok ubiegły (PIT) wraz z Urzędowym poświadczeniem odbioru zeznania podatkowego za rok ubiegły, wydanego przez elektroniczna skrzynkę podawczą systemu elektronicznego administracji podatkowej (UPO).

W przypadku wniosku składanego za pomocą wniosku on-line dokumenty należy przedłożyć przy odbiorze karty.

Składając wniosek wnioskodawca oświadcza, że jest zameldowany na terenie miasta, zamieszkuje na terenie Kobyłki, rozlicza się podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie i wskazuje w zeznaniu podatkowym Miasto Kobyłka, jako miejsce swojego zamieszkania oraz, że  ma uregulowane należności wynikające z podatków i opłat lokalnych na rzecz Miasta i że wypełnia obowiązek deklaracji (tzw. „śmieciowej”).

Jeśli chcielibyście Państwo korzystać ze zniżki w cenie biletów, ale dotąd nie płaciliście podatku w Kobyłce, mamy dla Was dobrą wiadomość – to jest bardzo proste. Są dwa sposoby aktualizacji danych:

  • Wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Miasta. Beata Kotulska, Skarbnik Miasta Kobyłka pobrała aż 2 tysiące formularzy z Urzędu Skarbowego w Wołominie, które czekają na wypełnienie przez mieszkańców. Po prostu trzeba przyjść do urzędu z dowodem osobistym i złożyć podpis. Od tej chwili Państwa podatki będą szły do Kobyłki.
  • Zgłoszenie pod numer 22 760 70 08. I wtedy Urząd przyjdzie do mieszkańca, a nie mieszkaniec do urzędu. To nowa usługa: TAX-i, która jest dostępna do 21.00 w dni powszednie. Formularz można podpisać w urzędowym samochodzie lub u siebie w domu. Trzeba mieć przy sobie dowód osobisty.

Urząd Miasta zachęca do przekazywania informacji o formularzu ZAP 3 znajomym i rodzinie.