Porozumienie z firmą Imperf

  • 1 lutego 2019
Informujemy, że na drodze negocjacji Miasto Kobyłka podpisało ugodę z firmą Imperf dotyczącą odbioru odpadów komunalnych z terenu naszego miasta.
Ww. ugoda zakłada ciągłość odbioru odpadów komunalnych przez ww. firmę do końca kwietnia 2019r. Na tę chwilę opłata za odbiór odpadów dla mieszkańców pozostaje na tym samym poziomie co dotychczas.
W chwili obecnej rozpoczęto działania zmierzające do wyłonienia nowego wykonawcy na odbiór odpadów od maja bieżącego roku. Ponadto trwają prace nad analizą gminnego systemu gospodarki odpadami tak, aby go zoptymalizować do lokalnych potrzeb mieszkańców, co pozwoli na zmniejszenie kosztów jego obsługi.