Porządek VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Kobyłka

  • 19 kwietnia 2019

Na podstawie art. 25 ust. 5 Uchwały Nr VI/49/03 z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kobyłka (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 105, poz. 2597 z późn. zm.) zwołuję VIII sesję Rady Miasta Kobyłka w dniu 23 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1.

Proponowany porządek VIII sesji Rady Miasta Kobyłka:

  1. Otwarcie VIII sesji Rady Miasta.

  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji II etapu budowy kompleksu mieszkaniowo-usługowego w Kobyłce.

  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego nabycia lokalu usługowego nr B w budynku przy ul. Leśnej 8.

  4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/478/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych i stawki tej opłaty na terenie Miasta Kobyłka.

  5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/132/15 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określania rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kobyłka w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości cen za te usługi.

  6. Zamknięcie VIII sesji Rady Miasta Kobyłka.

 

Przewodniczący Rady Miasta Kobyłka
Kamil Kowaleczko