Próba syren alarmowych

  • 31 lipca 2019

Informujemy, iż w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godzinie 17:00 odbędzie się trening wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania w celu sprawdzenia ich działania. Trening, o którym mowa polegać będzie na wyemitowaniu akustycznego sygnału trwającego 1 minutę.