Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowego

  • 28 czerwca 2019
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Od 1 lipca 2019 roku można złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze składamy w miejscu zamieszkania w formie elektronicznej tj. za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, ZUS oraz bankowości elektronicznej.Wnioski w formie papierowej można złożyć od 1 sierpnia 2019 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobyłce ( Dział Świadczeń Rodzinnych wejscie od ul. Ks. Marmo 20) w godzinach pracyOśrodka.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Złożenie wniosku do końca września 2019 roku gwarantuje rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca 2019 roku. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek od 1 października 2019 roku, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci tj. do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
 
Rodzice którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na pierwsze i kolejne dzieci tj. do 30 września 2019 roku składają wnioski w terminach jak wyżej.
 
Więcej informacji:
lub
Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon 500.pdf146.31 KB