Projekt pn. „Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Kobyłce”

  • 30 września 2016

Miasto Kobyłka w 2016 r. zrealizowało kolejną inwestycję. W dniu 23.08.2016 r. została zakończona budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Kobyłce, a z dniem 29.08.2016 r. została ona oddana do użytkowania.

Miasto uzyskało dofinasowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1 927 100,00 zł.

30 grudnia 2016 r. została zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowa o dofinansowanie  nr 289/2016/Wn07/OA-ew-ku/P w formie pożyczki w kwocie 3 388 770,00 zł będąca dodatkowym wsparciem inwestycji.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 13 651 123,86 zł.

            herb.png     nf.png