"Projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mieście Kobyłka"

  • 9 stycznia 2019

Projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mieście Kobyłka"

Miasto Kobyłka zrealizowało w 2018 r. ze środków budżetu państwa w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej"

zadanie  pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mieście Kobyłka".

Wysokość dotacji: 990 407,00 zł