Projekty unijne i środki krajowe

 • 3 marca 2015
 • Projekt pn. "Zakup umundurowania specjalnego XENON dla OSP w Kobyłce" (tutaj)
 • Projekt pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego  dla OSP w Kobyłce" (tutaj)
 • Projekt pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 430492W ul.  Księdza Franciszka Marmo w Kobyłce na odcinku od ul. Pieniążka do ul. Konowrockiego" (tutaj)
 • Projekt pn. „Budowa drogi gminnej nr 430436W ul. Ejtnera w Kobyłce” (tutaj)
 • Projekt pn. „Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Kobyłce" (tutaj)
 • Projekt pn. „Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka" (tutaj
 • Projekt pn: "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" (tutaj
 • Projekt pn: "Wsparcie dla uczniów Gminy Kobyłka poprzez rozwijanie ich kompetencji kluczowych i umiejętności" (tutaj)
 • Projekt pn. "Projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mieście Kobyłka" (tutaj)
 • Projekt pn. "Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka" (tutaj)
 • Projekt pn. „Budowa drogi gminnej nr 430430W ul.  Mjr. Hubala w Kobyłce" (tutaj)
 • Projekt pn. „Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów" (tutaj)
 • Projekt pn. „Zintegrowana siec ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF” (tutaj)
 • Projekt pn. „Kolejne działania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” (tutaj)
 • Projekt pn. „Projekt Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” (tutaj)
 • Projekt pn. „Działania edukacyjne Centrum Nauki Kopernik” (tutaj)
 • Projekt pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kobyłka" (tutaj)