Projekty unijne i środki krajowe

 • 3 marca 2015

 

 • Projekt pn: "Wsparcie dla uczniów Gminy Kobyłka poprzez rozwijanie ich kompetencji kluczowych i umiejętności" (tutaj)

 • Projekt pn. "Projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mieście Kobyłka" (tutaj)

 • Projekt pn. "Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka" (tutaj)

 • Projekt pn. „Budowa drogi gminnej nr 430430W ul.  Mjr. Hubala w Kobyłce" (tutaj)

 • Projekt pn. „Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów" (tutaj)

 • Projekt pn. „Zintegrowana siec ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF” (tutaj)

 • Projekt pn. „Kolejne działania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” (tutaj)

 • Projekt pn. „Projekt Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” (tutaj)

 • Projekt pn. „Działania edukacyjne Centrum Nauki Kopernik” (tutaj)

 • Projekt pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kobyłka" (tutaj)