Przebudowa skrzyżowania ulic Marecka i Przyjacielska

  • 25 czerwca 2019

Rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania ul. Mareckiej z ul. Przyjacielską w Kobyłce. Publikujemy informacje na temat proponowanych objazdów i zmian w trasach autobusów.

Informacja Starostwa Powiatowego w Wołominie:

Wydział Inwestycji i Drogownictwa informuje, że w dniu 24.06.2019 r. w związku rozpoczęciem robót związanych z „Rozbudową drogi powiatowej Nr 4352W (odcinek drogi od zjazdu w km 0+297,74 do zjazdu w km 0+425,76 wraz z budową tych zjazdów) – przebudowa ciągu ulic Zagańczyka, Mareckiej, Szerokiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Mareckiej z ul. Przyjacielską w Kobyłce, gm. Kobyłka” zostanie wyłączony z ruchu odcinek ul. Mareckiej w Kobyłce.

Przewidywany termin zakończenia robót sierpień 2019 r.

Informacja

Mapa objazdu

Trasa autobusu J firmy Stalko

Rozkład jazdy autobusu L26