Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - informacje związane ze zmianą operatora

  • 18 maja 2020

1. Pismo dotyczące zmiany operatora gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta PISMO Z INFORMACJĄ O ZMIANIE

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2020 roku Burmistrz Miasta Kobyłka dokona zmiany operatora gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta i powierzy to zadanie miejskiej spółce: Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o. (PGK).  Tym samym z dniem 1 kwietnia 2020 roku przestaną obowiązywać dotychczasowe umowy wodociągowo-kanalizacyjne zawarte z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy Mieszkańców, których nieruchomości są podłączone do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta Kobyłka do siedziby spółki przy ul. Moniuszki 2A w Kobyłce w celu zawarcia nowych umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

https://www.kobylka.pl/pismo-dotyczace-zmiany-operatora-gospodarki-wodoc...


2. Zmiana operatora gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Kobyłki - 24 lutego 2020 ZESTAWIENIE PYTAŃ I ODPOWIEDZI

Urząd Miasta opublikował na stronie www i na Facebooku pismo do Mieszkańców, dotyczące zmiany operatora gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta i powierzenie tego zadania miejskiej spółce (pismo zostanie także dostarczone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej do skrzynek pocztowych). 

W międzyczasie dostaliśmy jednak wiele pytań, na które postaramy się w tym tekście odpowiedzieć, by rozwiać Państwa wątpliwości. Jesteśmy w stałym kontakcie z PGK i przesyłamy tam wszystkie zadawane przez Państwa pytania.

https://www.kobylka.pl/zmiana-operatora-gospodarki-wodociagowo-kanalizac...


3. Pismo Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - 11 marca 2020

Szanowni Państwo,

W związku z dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, uprzejmie informujemy, że kierując się względami bezpieczeństwa, w celu zminimalizowania wszelkich skupisk ludzkich, z dniem 17 marca 2020r. Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kobyłce w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wołominem, Burmistrzem Miasta Kobyłka przedłuża zawieszenie procedury zawierania nowych umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków w siedzibie Spółki przy ulicy. Stanisława Moniuszki 2A.

Termin ponownego otwarcia Sali Obsługi Klienta przewiduje się na dzień 30 marca 2020 r.

https://www.kobylka.pl/pismo-przedsiebiorstwa-gospodarki-komunalnej


4. Komunikat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kobyłce - 24 marca 2020

PGK informuje, że w związku z aktualną sytuacją epidemiczną musi ulec przesunięciu termin przejmowania przez PGK w Kobyłce Sp. z o.o. świadczenia usług wod-kan od PWiK w Wołominie. Jest to podyktowane wyłącznie ochroną naszych Mieszkańców oraz tym, że stan siły wyższej uniemożliwił dalsze sprawne zawieranie umów. 

Więcej informacji w piśmie w załączniku.

https://www.kobylka.pl/komunikat-przedsiebiorstwa-gospodarki-komunalnej-...


5. Podpisywanie umów wodno-kanalizacyjnych w trakcie trwania stanu epidemiologicznego - 6 kwietnia 2020 PROCEDURA PODPISYWANIA UMÓW W CZASIE EPIDEMII

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w związku z obowiązującym stanem epidemii związanym z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i koniecznością ograniczenia kontaktów, została wdrożona specjalna procedura podpisywania umów wodno- kanalizacyjnych na terenie Kobyłki.

Umowę należy podpisać do 29 maja 2020 r.

https://www.kobylka.pl/podpisywanie-umow-wodno-kanalizacyjnych-w-trakcie...


6. Pismo PGK Kobyłka z 15 maja 2020 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o. przypomina o konieczności dostarczenia do siedziby Spółki przy ul. Stanisława Moniuszki 2 a wypełnionych druków koniecznych do zawarcia umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków z PGK Kobyłka do dnia 31 maja 2020 r. 

Więcej informacji w załączonym piśmie i na stronie Spółki.

https://www.kobylka.pl/pismo-pgk-kobylka-z-15-maja-2020-r


7. Informacja z PGK - 18 maja 2020 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o. informuje, że pracownicy Spółki nie umawiają się z mieszkańcami Kobyłki w ich domach w celu wypełnienia druków niezbędnych do zawarcia umowy. Informacje udzielane są obecnie telefonicznie, a wypełnione druki powinny przez Państwa zostać wrzucone od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 do jednej z dwóch skrzynek na listy znajdujących się przy ul. Stanisława Moniuszki 2 A w Kobyłce. W wyżej wymienionych godzinach pracownicy Spółki na bieżąco wyjmują dokumenty ze skrzynek umieszczając je w zabezpieczonych szafach. W momencie otwarcia biura obsługi klienta umowę będzie można podpisać osobiście w siedzibie Spółki.

https://www.kobylka.pl/informacja-z-pgk-18-maja-2020-r