Przedszkola kontraktowe

  • 15 lipca 2014
Burmistrz Miasta Kobyłka ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015.  Celem konkursu jest zapewnienie miejsca w przedszkolach niepublicznych dzieciom urodzonym w roku  2010 i 2011, zamieszkałym na terenie Miasta Kobyłka, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli wnioski o przyjęcie dziecka do publicznej placówki na  terenie Miasta Kobyłka podczas rekrutacji w okresie od 10 marca 2014r. do 4  kwietnia 2014r oraz w ww. procesie rekrutacji nie zostały przyjęte do  placówek publicznych na terenie Miasta Kobyłka.

Zarządzenie

Tagi (kategorie):