Przejazdy bezkolizyjne w konsultacjach

  • 12 września 2017

Podczas ostatniej sierpniowej sesji Rady Miasta przedstawiciele inwestora (PKP PLK) i wykonawcy (spółka Banimex) w ramach punktu obrad poświęconego inwestycji kolejowej, przedstawili koncepcje przejazdów bezkolizyjnych w Kobyłce, które zgodnie z warunkami kontraktu powinny zostać wybudowane do lipca 2019r.

Licznie zgromadzeni mieszkańcy oraz radni zgłaszali uwagi i propozycje zmian do zaprezentowanych projektów. W przeciągu ostatnich kilkunastu dni do Urzędu Miasta wpłynęło również szereg pism od osób zainteresowanych inwestycją, z wnioskami dotyczącymi planowanych rozwiązań. Cały czas również odbywają się konsultacje i spotkania pomiędzy władzami miasta, mieszkańcami, inwestorem i wykonawcą. Trwają intensywne prace nad wyborem optymalnego, najlepszego dla mieszkańców Kobyłki wariantu nowych, bezkolizyjnych skrzyżowań drogowo-kolejowych w Kobyłce i Kobyłce Ossów. W najbliższym czasie zostanie zaprezentowana publicznie ostateczna, zarekomendowana przez samorząd, koncepcja obu obiektów inżynieryjnych wraz z drogami dojazdowymi. Po zatwierdzeniu przez inwestora (PKP PLK) wybranych rozwiązań, rozpocznie się projektowanie, uzgadnianie dokumentacji technicznej i uzyskiwanie przez wykonawcę niezbędnych pozwoleń na budowę.

Kategorie: