Przetarg na budowę ulicy Ejtnera ogłoszony

  • 12 lipca 2019

Urząd Miasta ogłosił dzisiaj postępowanie na budowę ulicy Ejtnera w Kobyłce wraz z kanalizacją deszczową. Termin otwarcia ofert to 29 lipca 2019 r.

W ramach inwestycji planowany jest następujący zakres robót:

  • wycinka kolidującej zieleni,
  • zasypanie istniejących rowów,
  • budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej i deszczowo-drenażowej oraz wpustów ulicznych,
  • budowa układu drogowego ul. Ejtnera,
  • budowa układów drogowych we fragmentach ul. Krzywej,
  • uporządkowanie terenu

W ramach budowy ulicy Ejtnera przedmiot zamówienia obejmuje budowę jezdni dwukierunkowej z asfaltu, budowę obustronnych chodników, pobocza utwardzonego płytami EKO, zjazdów do bram wjazdowych z kostki betonowej, a także wykonanie dwóch progów zwalniających oraz dwóch wyniesionych przejść dla pieszych.

Natomiast na fragmentach ulicy Krzywej planowana jest budowa jezdni, chodników, pobocza z płyt EKO oraz zjazdów do bram wjazdowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 3 do SIWZ (dokumentacja projektowa, przedmiary, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych).

Więcej informacji na stronie BIP